• Callable Equity Protection 100 di Societe Generale – capitale protetto a scadenza e premio lordo di richiamo dell’1% mensile (12% su base annua)

  Da Société Générale un tris di Callable Equity Protection 100 con premio di richiamo dell’1% mensile e protezione del 100% a scadenza. Per questa emissione SG ha deciso di puntare su un meccanismo detto “Callable”, innovativo per il mondo dei certificati, che prevede che il possibile richiamo anticipato non sia legato ad una determinata barriera, ma possa avvenire in un qualsiasi mese a discrezione dell’emittente. I possibili sottostanti sono Enel (ISIN certificato XS2395029114), ENI (ISIN certificato XS2395029205) e Intesa Sanpaolo (ISIN certificato XS2395029387)
  Per continuare a leggere visita il link

Din din

Messaggi del profilo Ultime Attività Messaggi e Discussioni Info

 • trung tâm tiếng anh Tutorial Zone - Web Design, Development and Freebies Blog thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật 1900 6516 T nhac san cuc manh Thuần Dương đan, được một kiện hạ phẩm bảo khí, thu thập các loại dược liệu, khoáng thạch cũng có thể thu được điểm cống hiến tương ứng..."
  Trong lòng Phương Hàn âm thầm đọc qua phần mục lục liên quan tới cống hiến trong Chư Thế Giới, ngược lại cũng cảm thấy điểm này rất có ý tứ. Chỉ cần có cống hiến cho môn phái, liền có thể đổi lấy thứ đồ mà ngươi muốn.
  "Tốt lắm, đợi khi tới Vô Cực đại thế giới, ta sẽ phân nhiệm vụ cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể cố gắng chiếm lấy chút cống hiến." Tần Thanh thúc dục Truyền Tống Trận.
  Oanh long...
  Phương Hàn chỉ cảm thấy không gian vặn vẹo, bản thân đư
  Intesa risparmio... 1.72 di max in open ora sta a 1.64.... target 1.70 pure quella raggiunto
  stm sta ancora sotto ha dato 5 e ora va a ritestare i 4.74/4.84
  In borsa si dice vendi e pentiti.... non ti preoccupare che ci saranno molte occasioni non ti avvilire se non prendi tutto il guadagno... l'importante e' prendere....ok?:)
 • Sto caricando...
 • Sto caricando...
 • Sto caricando...
Indietro