• Societe Generale quota sul segmento EuroMOT di Borsa Italiana un’obbligazione a tasso fisso di durata 18 mesi.

  Questa obbligazione prevede il pagamento di tre cedole fisse, corrisposte su base semestrale, ad un tasso annuo lordo del 3,25% e il rimborso del 100% del Valore Nominale a scadenza. Durante la sua vita, il valore di mercato dell’obbligazione può essere diverso dal Valore Nominale. L’investitore potrà quindi acquistare l’obbligazione a prezzi inferiori o superiori al Valore Nominale; il rimborso del Valore Nominale è garantito esclusivamente a scadenza.
  Per continuare a leggere visita il link

J
Punti reazioni
0

Messaggi del profilo Ultime Attività Messaggi e Discussioni Info

 • review wordpress thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm kế toán trở nên âm lãnh như hàn băng.
  Huyết chiến cuối cùng ở Locker yếu tắc đã ngừng lại, Raizen đáp ứng yêu cầu của bên Đọa Thiên Sứ đề ra, rút quần về Thiết Quyền lãnh địa. Katherine và tất cả ma đế của Âm Ảnh đế quốc tiến vào trong Locker yếu tắc. Đàm phán đình chiến tam quốc sẽ bắt đầu vào buổi sáng ngày thứ hai, địa điểm là giải đất trung gian - trấn Hắc Vân.
  Các công tác tu chỉnh và trị liệu của Locker yếu tắc được tiến hành gọn gàng. Phản nguyên thụ của Trần Duệ phát huy tác dụng trọng yếu, đặc biệt là đối với của nhóm ma đế đang bị thương và hao hết lực lượng. Tất cả đều bắt đầu khôi phục
 • Sto caricando...
 • Sto caricando...
 • Sto caricando...